Thuiszorgtherapie

Wat is thuiszorgtherapie?

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten die hier een aanvullende opleiding voor hebben gevolgd. Het doel van de thuiszorgtherapie is het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid van thuiswonende (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken, zodat deze, zo lang mogelijk, veilig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Het doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven na te streven.

Bij deze doelgroep is er vaak sprake van meerdere chronische aandoeningen en is het noodzakelijk om de zorg geïntegreerd aan te bieden. Om deze zorg zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden, werkt een thuiszorgtherapeut samen met andere zorgverleners, zoals wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze werkwijze positieve gevolgen heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd en het werk van de wijkverpleegkundige wordt minder zwaar.

Wanneer kan er thuiszorgtherapie worden ingezet:

  • Thuiswonende ouderen en chronisch zieken
  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? De therapeut in de thuiszorg kijkt samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been? De therapeut in de thuiszorg doet een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. De therapeut in de thuiszorg oefent deze vaardigheden met u en werkt samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. De therapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij terminale zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid.

Sinds 2014 heeft Fysiotherapie Gendt een overeenkomst met Buurtzorg Plus voor het leveren van Thuiszorgtherapie. Dit is vormgegeven in een intensieve samenwerking met de Buurtzorgteams in Gendt, ergo- en oefentherapeuten.