Krachttraining bij ouderen (vervolg)

In het voorgaande artikel werd besproken wat de beste vormen van training zijn voor ouderen. Hierbij gingen we uit van training bij ‘gezonde’ ouderen. Nu is ieder individu anders en moeten altijd eventuele fysieke en/of cognitieve beperkingen in acht worden genomen.

Bij enkele veel voorkomende chronische klachten zijn een aantal aanpassingen van toepassing.

 

Kwetsbare ouderen

Bij kwetsbare ouderen is het belangrijk om op een lagere weerstand te beginnen. Verder moet er gesport worden bij matige vermoeidheid tijdens de oefening.

Ook wordt er niet zwaar getraind zoals bij gezonde ouderen, maar wordt er gestart met een licht inspanningsniveau. Er wordt getraind met uitvoeren van dagelijkse activiteiten en duurtraining op verschillende tempo’s. Verder zijn balansoefeningen belangrijk bij deze doelgroep om de valgevaarlijkheid tegen te gaan.

 

Beperkte mobiliteit

Bij ouderen met een beperkte mobiliteit worden oefeningen zo nodig zittend uitgevoerd en met een kleinere bewegingsomvang.

 

Cognitieve beperking

Ouderen met een (lichte) cognitieve beperking krijgen oefeningen die makkelijk uit te voeren zijn.

Ook worden instructies vaker herhaald.

 

Diabetes

Het is van belang om bij diabetespatiënten de bloedsuikerspiegel te controleren vóór en na de training. Verder kunnen er gerelateerde ziektebeelden zijn waar rekening mee moet worden gehouden, zoals hart- en vaatklachten, zenuwaandoeningen, oogklachten en nierproblemen.

 

Osteoporose

Bij ouderen met osteoporose (lage botdichtheid) moet er worden begonnen met een lagere trainingsintensiteit. Er zal veel aandacht zijn voor houding- en balansoefeningen.

 

Artritis

Hierbij moet rekening worden gehouden met gewrichtspijn, zwelling en vermoeidheid. Wanneer de betreffende gewrichten een reactie vertonen tijdens of na de training, dan wordt de intensiteit daarop aangepast.

 

Naast het trainen onder deskundige begeleiding kan men ook thuis oefenen met behulp van elastieken banden, enkel- en pols gewichten, balansbord en (verzwaarde) ballen.

 

Bron:
Fragala et al. (2019). Resistance Training for Older Adults. Journal of Strength and Conditioning Research. 33(8).