Long Netwerk Lingewaard helpt bij het herstel na het Corona-virus

Veel mensen houden klachten na een doorgemaakte infectie met het nieuwe Corona-virus (Covid-19) zoals conditievermindering, kortademigheid, fors verlies van gewicht en kracht of angst.

“Het hervinden van een balans in het dagelijkse functioneren kan lastig zijn”, zegt huisarts Patrick Poels. “Activiteiten die voorheen vanzelfsprekend leken, zijn nu soms zwaar.”

Het opbouwen van de conditie na Covid-19 is een zaak van kleine stapjes maken. Mede door de kortademigheid. Gedoseerd en gericht bewegen en juiste voeding is hierbij essentieel. Daarnaast kan zelfs na langere tijd nog sprake zijn van stress, angst en concentratieklachten. Met een individueel maatwerk programma kunnen de zorgverleners van het huidige COPD Netwerk Lingewaard goed helpen om thuis te revalideren.

Het COPD Netwerk Lingewaard bestaat uit verschillende zorgverleners die al enige jaren samenwerken in de gemeente Lingewaard. Ook de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen en ziekenhuis Rijnstate zijn betrokken bij dit netwerk. Door deze samenwerking kan er vanuit verschillende invalshoeken naar de cliënt worden gekeken. De deelnemende zorgverleners hebben speciale interesse binnen hun vakgebied voor de chronische longenaandoening COPD. Omdat het Covid-19 virus flinke schade aan de longen kan geven, is die kennis nu goed toepasbaar. Naar het Corona-virus, het ziekteverloop en de behandeling wordt over de hele wereld veel onderzoek gedaan. Door de korte lijnen binnen het netwerk worden ervaringen, nieuwe inzichten en informatie over Covid-19 snel gedeeld om de beste aanpak te kunnen bieden.

 

Herstelt u van het Corona-virus of heeft u soortgelijke klachten?

Zoekt u hulp of meer informatie voor een passende herstel aanpak?

Voor u, een familielid of een bekende?

 

Aarzel dan niet en neem telefonisch contact op met het Huisartsenpraktijk Bles en Poels van het Medisch Centrum Loovelden uit Huissen.

Zij functioneren als coördinatiepunt voor heel Lingewaard en zijn te bereiken onder telefoonnummer 026-3251231.

U kunt ook de website raadplegen www.copdnetwerklingewaard.nl

 

Samen met u geven we invulling aan een Corona-virus herstelaanpak op maat!

Het COPD Netwerk Lingewaard staat in verbinding met alle huisartsen in Lingewaard en werkt samen met een brede groep van hulpverleners.

Publicatiedatum: 19-05-2020


Terug naar overzicht